jagatara

jagatara 1993.2.7
 
  - incl. 'black napkins', 'peaches III' (frank zappa)

1995 cd japan psy-cho psy-cd8

 

recorded in concert at 'on air', shibuya, tokyo, 1993/02/07

jagatara

 

  1. landscape  (incl. 'black napkins' (frank zappa)

  2. ***

  3. ***

  4. ***

  5. ***

  6. peaches III  (frank zappa)

  7. ***